Helhetlig årsplanlegging

Kurset gir deg kunnskap til å lage bedre styringsdokumenter og forbedre prosessene i årsplanleggingen. Kurset går gjennom arbeidet med årsmelding, strategisamling, økonomiplan, årsbudsjett og rapportering gjennom året.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Helhetlig årsplanlegging Logo for KS Agenda

Om kurset

Dette kurset vil gi innsikt og kjennskap til hvordan gjennomføre en helhetlig årsplanlegging. Dette vil involvere temaer som hvordan skive om årsmeldinger, utvikle strategier, økonomiske planer, budsjett og hva som bør rapporteres.

Målgruppe for kurset

Kommunedirektører, økonomisjefer og ordførere og stabsfolk med ansvar for strategisk styring i kommunen.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Det er en fordel om flere fra en kommunene bør melde seg på for å få godt utbytte.  Dette for å gangene hele organisasjonen.

Formål med kurset

Gjennom kurset vil disse spørsmålene bli besvart:

 • Hvordan få bedre kvalitet og sammenheng mellom styringsdokumentene?
 • Hvordan få med politikerne i dette arbeidet?
 • Hva er økonomiavdelingens rolle?
 • Hvordan kobles kommuneplanen til økonomiplanen?

Innhold i kurset

Årsmeldingen

Årsmeldingen er det viktigste styringsdokumentet der resultatene skal komme fram.

Hvordan bør du skrive slik at politikerne har nytte av meldingen?

Hvordan får du en god analyse innen frist for levering av årsmelding 1.april?

 • Form og innhold i årsmeldingen
 • Analyse av finanser, kostnadsnivå og kvalitet
 • Verktøy for analyse
 • Organisering av arbeidet

Strategifasen

Mange kommuner har en strategifase mellom årsmeldingen og økonomiplanen.

Her skal veivalg avklares. Dette er en god ide, men hva vil det si i praksis?

 • Forskjellen mellom årsmelding, strategifase og økonomiplan
 • Form og innhold på strategiutredning
 • Politisk prosess

Økonomiplanen

Kommuner skal planlegge for fire år, men hvordan gjør vi det?

Hvordan unngå at økonomiplan blir årsbudsjett?

 • Form og innhold i økonomiplanen
 • Bruke økonomianalysen
 • Lage mål for fire år
 • Skillet mellom politikk (store saker) og administrasjon (små saker)
 • Jobbe med tiltak
 • Tjenestebudsjettering
 • Koblingen mellom kommuneplanen og økonomiplanen

Årsbudsjettet

Hva er årsbudsjettet i en kommune med fireårig planlegging?

 • Årsbudsjettet som et administrativt verktøy
 • Periodisering av budsjettet

Rapporteringen

Hvor viktig er rapporteringen?

Hvordan få bedre kvalitet på økonomirapportene?

 • Form og innhold i månedsrapport og tertialrapporter
 • Periodisert budsjett eller prognose?
 • Betydningen av trening og opplæring
 • Rutine for månedsrapportering (frister, månedlig regnskapsavslutning)

Timeplan

Kl. 09:00 – 12:00

Årsmeldingen

Strategifasen

Økonomiplanen

Kl. 12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 15:00:

Årsbudsjettet

Rapporteringen

Bjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder
Bjørn BroxBjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder

Bjørn Brox er ansatt i Agenda Kaupang. Han er tidligere journalist i Kommunal Rapport. Han har lang erfaring med økonomistyring i kommunal sektor, blant annet som økonomisjef. Han er utdannet cand.polit fra Universitetet i Tromsø. ​​​

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Helhetlig årsplanlegging

27
Feb
 
2024
 
kl.
-
27
Feb
 - 
27
Feb
 
2024
 
kl.
-
Digitalt kurs
Helhetlig årsplanlegging
Økonomi
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Helhetlig årsplanlegging
27
Feb
 
2024
 
kl.
-
27
Feb
 - 
27
Feb
 
2024
 
kl.
-