Et samfunn i endring – ledelse i kriser og usikkerhet

Er du forberedt på den neste krisen i din kommune? Kriser kommer i mange former og i dette kurset vil du utvikle robusthet i håndtering av kriser av ulikt omfang. Det vil bli delt erfaringer og gitt verktøy for å håndtere kriser. Dette kurset vil sette deg i bedre bedre stand til å håndtere kriser.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Et samfunn i endring – ledelse i kriser og usikkerhet Logo for KS Agenda

Dette kruset er fult, gå til neste kurs ved å klikke her.

Vi lever i et samfunn i stor endring der ekstremvær, digitale angrep og en endret sikkerhetssituasjon med krig i Europa bare er noen av utfordringene norske kommuner står overfor.

Totalberedskapskommisjonen, som leverte sin utredning i 2023 om samfunnssikkerhet og beredskap, peker på et stort behov for å styrke kommunenes evne til helhetlig planlegging og krisehåndtering.

Når en krise oppstår er det kommunens oppgave å ivareta innbyggernes trygghet, opprettholde tjenestetilbudet for kommunens innbyggere og å gjenopprette normaltilstand så raskt som mulig. Det krever samarbeid og god samhandling både innad i krisestaben og med eksterne aktører når katastrofer skal håndteres.

Kriser er imidlertid ikke bare store katastrofer og naturhendelser. Kriser kan også oppstå internt i organisasjonen i forbindelse med varslingssaker, avdekking av straffbare forhold, stor medieoppmerksomhet og dødsfall. Dette stiller krav til topplederes evne til å håndtere både egne og andres kriser.

Kurset gir deltakerne essensielle verktøy for effektivt sikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene. Fokusområder inkluderer ROS, kriseledelse, samarbeid, psykologiske reaksjoner, mediehåndtering og personellomsorg. Videre utforsker kurset interne kriser, den enkeltest individuell beredskapsplanlegging og egenomsorg, som setter deg i stand til å håndtere kriser. Kurset avsluttes med konkrete verktøy for kriseledelse og oppfordring til nettverksbygging. Deltagerne er rustet for å håndtere sikkerhet og beredskap på en helhetlig måte.

Målgruppe

Deltakere i kommunenes krisestab: kommunedirektører og deres stedfortredere (vara), ordførere, varaordførere og beredskapskoordinatorer.

Vi oppforede flere fra samme kommune til å delta. Siden det er flere ulike roller i kommunen som kan ha nytte av kurset.

Formålet

Kurset vil gi deg som leder både en større robusthet i håndtering av kriser av ulikt omfang som vil oppstå i din kommune, og økt kunnskap om hvordan du kan håndtere både deg selv og andre gjennom kriser. Kurset vil ha en god balanse mellom teori og arbeid med egne erfaringer både i grupper og i plenum.

Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dag. Den 10 september starter kurset 09:30 og er ferdig 15:30. 11. september starter kurs 09:00 og er ferdig 15:00

Prisen for kurset er 8500,- ink mva.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Kurset kan settes opp i andre områder, men for å få OU-midler kan ikke en kommune fylle mer enn halvparten av plassene. Det er derfor lurt og hør om noen andre i ditt område ønsker dette kurset også. For spørsmål og henvendelser kan du kontakte oss på info@ksagenda.no.

DAG 1

Bolk 1

Sikkerhet og beredskapsarbeid i kommunene

 • ROS og overordnet beredskapsplanverk/sektoriell beredskap
 • Hva er en krise?
 • Kriseledelse
 • Rolleavklaring i krisestab
 • Sikkerhetskultur
 • Konkrete verktøy for krisehåndtering

Bolk 2

Når krisen inntreffer

 • Samarbeid og samspill i krisehåndtering
 • Krisereaksjoner når krisen er et faktum – psykologiske reaksjoner
 • Hva må vi trene på i krisehåndtering
 • Hvor går det oftest feil?
 • Mentale modeller

                  -Beslutningstaking – begrenset beslutningsgrunnlag og beslutningsvegring

                  -Rolleforståelse

                  -Samarbeid

                  -Kommunikasjon

 • Konkrete verktøy for krisehåndtering når det brenner

DAG 2

Bolk 1:

Interne kriser

 • Hvilke kriser kan vi møte i vår kommune? – vi jobber i grupper og deler i plenum
 • Fra hverdagsledelse til kriseledelse – hvordan skape trygghet under langvarige kriser?
 • Media og kommunikasjon – i hverdag og kriser
 • Personellomsorg – hvordan ta vare på organisasjonens medarbeidere?

Bolk 2

Meg i kriser

 • Hvem er du i en krise?
 • «Min beredskapsplan» - om å forberede seg selv (IGP)
 • Tåle kriser – hvordan stå støtt når det stormer?
 • Deling av egne erfaringer
 • Egenomsorg: konkrete verktøy for håndtering av press, eget stress og langvarig belastning
 • Oppsummering av kurset og konkrete verktøy for kriseledelse – og oppfordring til å knytte kontakt med andre kursdeltakere som kan hjelpe den dagen krisen er et faktum

Hilde Reikrås

Hilde Reikrås

Foredragsholder
Hilde ReikråsHilde Reikrås

Hilde Reikrås

Foredragsholder

Hilde Reikrås arbeider med sikkerhet og beredskap i kommunene, og har ansvaret for fagområdet i KS Konsulent. Hun jobber også med lederutvikling, team- og organisasjonsutvikling, lederveiledning, endringsledelse og 10-FAKTOR. Hun er utdannet politi og har lang og bred erfaring innen ulike fagområder i politiet, blant annet innen kriseledelse. Hun har arbeidet med samhandling mellom ulike etater, og har ledet flere prosjekter der innovasjon og endring har stått sentralt. Hun er også medforfatter av boken «Det mørkeste rommet», utgitt på Kagge forlag.

Hilde er opptatt av mestringsorientert ledelse og motiveres av å bidra til andres utvikling. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder, og legger spesielt vekt på å knytte sammen teori og praksis. Hun er sertifisert i NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Effect ledergruppeutvikling.

Jøri Gytre Horverak

Jøri Gytre Horverak

Foredragsholder
Jøri Gytre Horverak Jøri Gytre Horverak

Jøri Gytre Horverak

Foredragsholder

Jøri Gytre Horverak er utdannet psykolog og har doktorgrad innenfeltet organisasjonspsykologi. 

 

Jøri arbeider i dag i Sense PKT som er et psykolog- og konsulentselskap med tilhold i Bergen. Jøri har i en årrekke bistått både offentlige og private bedrifter, grupper og enkeltpersoner i forbindelse med akutte krisesituasjoner. I tillegg arbeider hun med ledertrening, arbeidsmiljøutvikling, konflikthåndtering og varslingsprosesser.

 

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Et samfunn i endring – ledelse i kriser og usikkerhet

10
Sep
 
2024
 
kl.
09:30
-
15:00
10
Sep
 - 
11
Sep
 
2024
 
kl.
09:30
-
15:00
Nationaltheatret Konferansesenter
Nationaltheatret Konferansesenter
Digitalt kurs
Et samfunn i endring – ledelse i kriser og usikkerhet
Miljø og beredskap
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Et samfunn i endring – ledelse i kriser og usikkerhet
10
Sep
 
2024
 
kl.
09:30
-
15:00
10
Sep
 - 
11
Sep
 
2024
 
kl.
09:30
-
15:00