Effektfull ledelse av andre i en kompleks hverdag del 1-5

Hvilke forutsetninger finnes for effektfulle ledelse, og hva kreves? I dette kurset vil du få innsikt i helhetlig ledelse og ulike lederstiler. Du vil utforske din egen kapasitet og relasjonell ledelse. Videre vil du få innsikt i tydelige lederstiler og de valgene en leder tar. Her vil du få verktøy for å mestre en krevende ledehverdag.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Effektfull ledelse av andre i en kompleks hverdag del 1-5 Logo for KS Agenda

I dette kurset får du innsikt i hvordan være en effektiv leder i en kompleks hverdag. Du vil lære og reflektere rundt temaer som er relevante for din leder hverdag. I kurset jobber vi med konkrete problemstillinger som er aktuelle i lederens jobbhverdag. Det legges stor vekt på felles refleksjon og deling. Vi jobber kunnskapsbasert og vil trekke veksler på forskning. I vår formidling av fagstoffet legger vi vekt på å presentere det praksisnært og i deltakernes kontekst. Vi legger stor vekt på å engasjere hver enkelt deltaker til refleksjon og erfaringsdeling gjennom dialog, slik at vi skaper gode forutsetninger for personlig utvikling og felles læring.

Du kan også lyte til podkasten "perspektiv i ledelse" på Spotify nå eller Apple podkast i nær framtid. Ny episode hver mandag. Denne gir deg en smakebit av hva du kan forvente deg av dette kurset.

Målgruppe

Ledere, toppledere og mellomledere

Vi anbefaler at flere deltar fra samme kommune.

Formålet

 • Hvordan sikre at kapasiteten til å ha oversikt over helheten opprettholdes i en tid der kompleksiteten øker dramatisk?
 • Hvordan ytre press kan medføre indre stress som går ut over lederens kapasitet til å være leder- over tid?
 • Hvilke faktorer er avgjørende for vellykket samhandling?
 • Arbeide med individuell lederstrategi for å sikre og opprettholde leder kapasiteten. Hvordan velger jeg når jeg velger å leve som en leder?

Datoer

Prisen gjelder per samling. Ved å melde seg på den første samlingen forplikter man seg til å være med på alle samlingene.

 • Samling 1: 24. -25. januar
 • Samling2: 6. -7. mars  
 • Samling3: 24.-25. april
 • Samling 4: 4.-5. september
 • Samling 5: 6.-7. november

Dag 1: 9-16

Dag 2: 9-15

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle fem samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 8 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres fysisk over fem to-dagers samlinger. Det legges stor vekt på felles refleksjon og kunnskapsutvikling.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler 

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etterfaktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Samling 1: Ledelse fra detalj til helhet

 • Vi kartlegger den praktiske lederkonteksten
 • Hvordan kan vi forholde oss konstruktivt til strukturelle forhold?
 • Hvordan frigjøre kapasitet til å manøvrere og lede i endring?
 • Hvordan unngå at perspektiv kollapser under høyt press?
 • Viktigheten av et konstruktivt perspektiv i lederskapet
 • Hvordan bruke Orkan-modellen som et praktisk verktøy i ditt lederskap?
 • Lederlivet – på jobb og hjemme

Samling 2: Press og stress- når lederens kapasitet blir utfordret over tid

 • Hvordan regulere fysiske og biologiske forhold ved å benytte virksomme verktøy?
 • Hvordan hjernen fungerer ulikt i ulike situasjoner
 • Hvordan lede hjernen på jobb- og hjemme?
 • Hvordan trene hjernen til å fungere optimalt for ledelse?
 • Hjerne og kropp under press - hvordan unngå å bli overmannet og handlingslammet når kompleksiteten er ekstrem?
 • Gjennomgang av verktøy for å regulere indre stress for økt klarhet og fokus
 • Når leder kapasiteten kapres av vanen og detaljene tildekker helhetsperspektivet

Samling 3: Relasjonell Ledelse 2:0

 • All ledelse starter med deg. All samhandling starter med deg. Din indre psykologiske trygghet er derfor avgjørende for god ledelse av relasjoner.
 • Hva skjer med lederkapasiteten når lederen er fanget av omgivelsenes blikk og vurdering?
 • Hva er tillitsbasert ledelse- egentlig?
 • Bevisstgjøring av ubevisste strategier som påvirker relasjoner- hvordan unngå å bli fanget av egne mønstre og vante strategier?
 • Hvordan åpne ditt eget blikk slik at du kan se den andre med større klarhet?

Samling 4: En tydelig lederstil gir styrke i lederskapet

 • Å avklare indre og ytre retning for ditt lederskap
 • Å lede i tråd med mine indre verdier og styrker
 • Hvordan forankre lederens indre autoritet?
 • En tydelig lederstrategi sikrer motstandskraft
 • Gjennomføring er krevende – hvordan evne å stå i kampen?

 

Samling 5: Ledelse er et valg

 • Prioriteringsanalyse – et virksomt verktøy i et lederliv
 • Valg og prioriteringer som gjenspeiler at du ER en leder
 • Tydeliggjøring av ansvar, viktigheten av valg og nødvendigheten av prioritering for å sikre lederkapasitet over tid
 • Hvordan sikre et våkent blikk på eget lederskap?
 • Oppsummering av lederprogrammets effekter og veien videre
Ivar Vehler

Ivar Vehler

Foredragsholder
Ivar Vehler Ivar Vehler

Ivar Vehler

Foredragsholder

Ivar Vehler er sosiolog fra UiO med spesialisering i ledelse og personalpsykologi fra UC Berkeley. Ivar har jobbet med dype utviklingsprosesser i offentlig - og privat sektor i over 20 år. Han har jobbet med mental trening og prestasjonsutvikling med jagerflygere, helikopterflyvere og toppidrettsutøvere i regi av Luftforsvaret og Olympiatoppen. Ivar har ledet en rekke ulike lederutviklingsprosesser over tid. Vehler har utdannet 25 kull med instruktører i mindfulness. To av kullene ble uteksaminert internt i Luftforsvaret. Han ga ut boken «Orkanens Øye» i 2010. Boken har solgt over 6500 eksemplarer.  

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Effektfull ledelse av andre i en kompleks hverdag del 1-5

24
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
1500
24
Jan
 - 
25
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
1500
Nationaltheatret Konferansesenter
Nationaltheatret Konferansesenter
Digitalt kurs
Effektfull ledelse av andre i en kompleks hverdag del 1-5
Strategi og ledelse
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Effektfull ledelse av andre i en kompleks hverdag del 1-5
24
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
1500
24
Jan
 - 
25
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
1500