DigitaliseringsLean

Lean er en arbeidsmåte der man tar utgangspunkt i hva som skaper verdi for brukerne. Medarbeidere involveres i arbeidet med å analysere og forbedre egne arbeidsprosesser. Tidstyver identifiseres og fjernes.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
DigitaliseringsLeanLogo for KS Agenda

Kommuner som har innført Lean opplever det som et virkemiddel for å få mer effekt av innsatsen. Kursdagen gir en introduksjon til Lean-filosofi og prinsipper, samt innovasjonsmetoder for å få økt innsikt i brukerbehov.​


Vi opplever stadig økte krav til de tjenestene vi leverer, samtidig som ressursene blir knappere. Et alternativ er å løpe raskere. Et bedre alternativ er å se på om vi kan utføre arbeidsoppgavene på en enklere måte, finne nye løsninger og ta i bruk nye metoder og verktøy. Det holder ikke bare med endringsvilje, vi må også bygge forbedringskompetanse. Forbedringskompetanse får vi ved å jobbe med Lean!

Formål med kurset:

  • Hva skal til for å lykkes med Lean i digitaliseringsprosjekter?
  • Hva har andre gjort og fått til?
  • Hvilken effekt har det hatt for digitaliseringsprosjektet?

Det blir gjennomført praktiske øvelser underveis i kurset.

Målgruppe

Stabsledere og stabsmedarbeidere, ledere og tillitsvalgte på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for utviklingsarbeid

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU- midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

09.00-11.00

Hva er Lean? Vi går gjennom grunnprinsippene i Lean

Digital transformasjon - hva krever dette av involvering, forankring og kultur for forbedring. Hvordan vil Leanfilosofien understøtte og fremme arbeidet med etablering av nye arbeidsprosesser og gevinstrealisering.

Praktiske eksempler og refleksjon og arbeid i grupper

11.00-12.00

Lunsj

12.00-14.30

Digitalisering krever brukerinnsikt og høy grad av standardiserte arbeidsprosesser. Hvordan bruke Lean i dette arbeidet?

Automatisering og robotisering. Hva er dette og hva krever det av arbeidsprosessgjennomganger?

Avslutning

Olve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder
Olve MolvikOlve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder

Olve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommune.

Olve Molvik arbeider særlig med digitalisering. Han er opptatt av at kommunesektoren skal tilby digitale tjenester som blir nyttiggjort og tatt i bruk av innbyggere, næringsliv og ansatte. Tjenesteutvikling, arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse er avgjørende for å lykkes og han bidrar til disse prosessene.

Han har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner, herunder strategi, omstilling, digitalisering, lederutviklingsprogram, innbyggerservice, regionalt samarbeid, utvikling av organisasjon og samfunn. Han har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene, ledet store omorganisering- og organisasjonsutviklingsprosjekter og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av både større og mindre digitaliseringsprosjekter. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Han har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

DigitaliseringsLean

17
Oct
 
2023
 
kl.
09:00
-
14:30
17
Oct
 - 
17
Oct
 
2023
 
kl.
09:00
-
14:30
Digitalt kurs
DigitaliseringsLean
Forskning, innovasjon og digitalisering
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
DigitaliseringsLean
17
Oct
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
17
Oct
 - 
17
Oct
 
2023