Å lede i endring og innovasjon – Tjenesteinnovasjon og endringsledelse i praksis, del 1-4

Velkommen til et kurs som gir deg som leder muligheten til å lære om tjenesteinnovasjon, fasilitere prosesser, og bygge opp motivasjon både hos deg selv og dine ansatte.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Å lede i endring og innovasjon – Tjenesteinnovasjon og endringsledelse i praksis, del 1-4Logo for KS Agenda

I dagens skiftende samfunn står kommuner og fylkeskommuner overfor et behov for innovasjon og endringsprosesser. Lederrollen står under press og ledere har en viktig rolle i å operasjonalisere tjenesteinnovasjon- og endringsprosesser for å sikre en bærekraftig velferdstjeneste som både oppfyller samfunnets behov; for innbyggerne og ansatte.

Forsking og nasjonale føringer har påpekt nødvendigheten av endringer og innovasjon innen helsesektoren. Helsepersonellkommisjonen har identifisert en mangel på helsepersonell som en av de mest presserende utfordringene. Dette er velkjent, men kommisjonen understreker også at til tross for tilgjengelige stillinger og økonomiske ressurser, vil det fremdeles være en utfordring å rekruttere kvalifisert personell.

Dette krever ledere med åpenttankesett, som har mot til å utforske nye tilnærminger og evne til å tenkeutenfor boksen. Det er tid for tjenesteinnovasjon. 

Formål med kurset

Kurset gir vi deg som leder muligheten til å lære om tjenesteinnovasjon, fasilitere prosesser, og bygge opp motivasjon både hos deg selv og dine ansatte. Kurset vil være basert på samlinger med mellomarbeid og veiledning. Vi gir deg også muligheten til å ta med en egen problemstilling, utfordring eller case og veileder deg gjennom hvordan du kan gjennomføre og implementere slike prosesser på din egen arbeidsplass.

Målgruppen for kurset

Ledere på ulike nivå, prosjektledere, fagledere, innovasjonsledere med flere. Kurset vil være praktisk innrettet, hvor man også trener for å utvikle sine ferdigheter.

Kursdatoer

 • Del 1 - 16. april - FYSISK
 • Del 2 - 8. mai - DIGITALT
 • Del 3 - 5. juni - DIGITALT
 • Del 4 - 13. september - FYSISK

Deltakeravgift

Kr. 5 500,- (mva fritt) per kursdag

Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursdagene.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Tema 1 - 16. april - fysisk

 • Hva er tjenesteinnovasjon 
 • Ledelse i brytningstid 
 • Det store bildet
 • Forutsetninger for et innovasjonsperspektiv 

 

Tema 2 - 8. mai - digitalt

 • Hvordan sikre god involvering i prosjektet
 • Innovasjonskapasitet
 • Implementering 
 • Samskaping og tverrsektoriell samhandling 

Tema 3 - 5. juni - digitalt

 • Kreativt lederskap
 • Implementering 
 • Prinsipper for tjenesteinnovasjon. Vi bygger kapabilitet og kapasitet for innovasjon 
 • Hvordan teste ut i egen organisasjon - fra nullfeilakumtur til forbedringskultur 

 

Tema 4 - 13. september - fysisk

 • Prinsipper for tjenesteinnovasjon i et lederperspektiv 
 • Hvordan teste ut i egen organisasjon 
 • Implementering og internalisering 

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Å lede i endring og innovasjon – Tjenesteinnovasjon og endringsledelse i praksis, del 1-4

16
Apr
 
2024
 
kl.
-
16
Apr
 - 
16
Apr
 
2024
 
kl.
-
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Å lede i endring og innovasjon – Tjenesteinnovasjon og endringsledelse i praksis, del 1-4
Forskning, innovasjon og digitalisering
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Å lede i endring og innovasjon – Tjenesteinnovasjon og endringsledelse i praksis, del 1-4
16
Apr
 
2024
 
kl.
-
16
Apr
 - 
16
Apr
 
2024
 
kl.
-