Tjenestedesign og ledelse av designprosesser i offentlig sektor, del 1

Bli med på en praktisk og nyttig kursrekke med Stephanie Helland - en av forfatterne "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Tjenestedesign og ledelse av designprosesser i offentlig sektor, del 1Logo for KS Agenda

Formålet med kursrekken er å lede et enkeltstående tjenestedesign/designthinkingprosjekt, til å bygge organisasjonens kapasitet til å få det til en gjennomgående strategi.

Samfunnet har en økende endringstakt hvor det er lagt vekt på både å svare ut behovet til innbyggerne, å løse oppgavene basert på innbyggernes behov av tjenesteprosessene og en effektivisering. Stortingsmelding 1 (Statsbudsjettet for 2020) vektlegger at man må ta i bruk andre metoder blant annet tjenestedesign. Perspektivmeldingen (2017) påpeker at varig velstand krever evne og vilje til endring og omstilling. Dette vil utfordre hvordan tjenesteleveransene blir organisert og hva som skal bli prioritert.

Arbeidslivet endres nå i et større tempo enn tidligere og dermed øker også behovet for omstilling. Demografi og teknologisk utvikling er særlig viktige endringsdrivere for hele samfunnet. Hverdagen til alle ansatte vil som følge av dette påvirkes, i en eller annen form. Enkelte vil oppleve at arbeidsoppgavene radikalt endres og/eller forsvinner. Andre vil oppleve krav til å tilegne seg ny kompetanse, ta i bruk nye arbeidsmetoder og teknologi for kunne tilfredsstille kravene som følger av fremtidens oppgaveløsning. For å sikre tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov kreves gode prosesser hvor de ansatte aktivt medvirker.

I Designledelse del 1, 2 og 3 vil du lære hvordan du skal lede og operasjonalisere utviklingsprosesser, med fokus på problemløsning.

Det gjøres også oppmerksom på at det under kurset vil bli benyttet et digitalt whiteboard som heter MIRO. Dette er et online verktøy som gjør det mulig å gjennomføre digitale workshops med interaktive boards og sticky notes, og du kan lese mer om verktøyet HER. Du vil få tilgang til dette i forkant av kurset, slik at du kan ta en rask kikk på hvordan dette fungerer.

Målgruppe

Ledere på ulike nivå, prosjektledere, fagledere, innovasjonsledere med flere. Kurset vil være praktisk innrettet, hvor man også trener for å utvikle sine ferdigheter.

Ønsker du å vite mer første norske boken om tjenestedesign - sjekk linken her: "Introduksjon til tjenestedesign"

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

  • Del 1:  17.oktober
  • Del 2: 7.november
  • Del 3:  30. november

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.

17. oktober - Del 1:

Her vil du lære deg de grunnleggende elementer innen tjenestedesign/desingthinking satt i et fremtidsrettet lederperspektiv. Vi vil trene på praktiske ferdigheter og du har muligheter til å bringe inn egne cases.

7. november - Del 2:

Her vil du lære deg å bygge designkapasitet i egen organisasjon. Hvilket ansvar har du som leder? Hvordan drive med nettverksledelse og designdisiplin? Vi vil trene på praktiske ferdigheter og du arbeider sammen med andre kursdeltakere.

Dato kommer - Del 3:

Her vil du lærer deg å gå fra å bygge ut organisasjonens designkapasitet til å innlemme det som et kulturtrekk og strategi for hele organisasjonene. Hvordan skal du som leder bygge opp design som en gjennomgående strategi i organisasjonene? Hva betyr det for deg som leder, og hva kreves det for å operasjonalisere dette i alle ledd?

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Tjenestedesign og ledelse av designprosesser i offentlig sektor, del 1

17
Oct
 
2023
 
kl.
09.00
-
16.00
17
Oct
 - 
17
Oct
 
2023
 
kl.
09.00
-
16.00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Tjenestedesign og ledelse av designprosesser i offentlig sektor, del 1
Forskning, innovasjon og digitalisering
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Tjenestedesign og ledelse av designprosesser i offentlig sektor, del 1
17
Oct
 
2023
 kl.
09.00
-
16.00
17
Oct
 - 
17
Oct
 
2023