Taushetsplikt, opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid

Hvis du opplever at din kommune strever med gode rutiner for tverrfaglig samarbeid og at dere ikke kan nok om hverandres regler – da er dette kurset noe for deg!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Taushetsplikt, opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeidLogo for KS Agenda

Samhandlingsreformen/barnevernsreformen ble vedtatt 01.01.22 – og denne er videreført i ny barnevernslov som ble vedtatt den 01.01.23. Reglene om taushetsplikt ble ikke endret og oppleves i det praktiske liv som et hinder for raskt og godt tverrfaglig samarbeid.

Dette kurset gir deg god innsikt i både egne og andres regler om taushetsplikt, hvilke unntak det finnes for taushetsplikten og særlig hva som skal til for at et samtykke er gyldig. Noen ganger er ikke et tverrfaglig samarbeid mulig fordi bekymringen enten er for stor eller du ikke får et samtykke. Da er det viktig at du kan reglene knyttet til din meldeplikt/opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Målgruppe for kurset

Kurset egner seg for alle som arbeider med barn i en kommune – for eksempel ansatte ved helsestasjonen, ansatte i skoler, ansatte i barnehager, barnevernet, PPT, BUP, habilieteringstjenesten.

Formål med kurset

Du vil i dette kurset få god innsikt i reglene om taushetsplikt både for forvaltningsorganer og helsepersonell. Kurset tar for seg alle regler knyttet til håndtering av personopplysninger fra taushetsplikt til opplysningsplikt. Underveis vil det minnes om reglene knyttet til dokumentasjon. Dette vil bli oppsummert til slutt i kursets siste del.

Timeplan

 • Kl. 10:00-10:15  Velkommen
 • Kl. 10:15-10:45  Taushetsplikt – hvorlangt går egentlig denne?
 • Kl. 10:45-11:15   Unntak fraTaushetsplikten
 • Kl. 11:15-11:30    Pause
 • Kl. 11:30-12:30   Samtykke
 • Kl. 12:30-13:30   Lunsj
 • Kl. 13:30-14:00   Når har duopplysningsplikt?
 • Kl. 14:00-14:30   Noen andre har meldt –når er du pliktig å gi opplysninger til barnevernet ?
 • Kl. 14:30-15:30   Dokumentasjon – hvorformå vi dokumentere og hva er kravene til vår dokumentasjon

Ragnhild Kverneland

Ragnhild Kverneland

Foredragsholder
Ragnhild KvernelandRagnhild Kverneland

Ragnhild Kverneland

Foredragsholder

Ragnhild har omfattende erfaring med rådgivningog prosedyre innen fagområdet barnerett som omfatter barnevernssaker og barnefordelingssaker (foreldretvister). Hun har siden 1999 vært innleidkommuneadvokat i en rekke kommuner knyttet til barnevern og helserett.

Hennes råd er preget av en høy etisk standard med særlig fokus på å løse sakene til klienten og barnas beste. Fra sin praksis som forhandlingssjef og advokat i fagbevegelsen har hun lang erfaring med både kollektiv og individuellarbeidsrett, og har opparbeidet seg god kompetanse innen forvaltningsrett.

Ragnhild holder seg faglig oppdatert bl.a. gjennom undervisning for kommuner og organisasjoner, sensoroppdrag på Oslo Met og på juridisk fakultet. Hun har også veilederoppdrag innen barnevern på juridisk fakultet.

Ragnhild underviser i temaene barnevernrett, barnerett ogforvaltningsrett med særlig vekt på reglene om taushetsplikt og opplysningsplikt, helserett og yrkesetikk. Hun har i en årrekke vært den faste juridiske foreleseren på Psykologforeningens sakkyndigopplæring.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Taushetsplikt, opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid

6
Sep
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:30
6
Sep
 - 
6
Sep
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:30
Digitalt kurs
Taushetsplikt, opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid
Forvaltning
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Taushetsplikt, opplysningsplikt og tverrfaglig samarbeid
6
Sep
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
6
Sep
 - 
6
Sep
 
2023