Strategisk rekruttering, del 1 - 5

Mange arbeidsgivere lurer på hvordan de kan sikre at de har tilstrekkelig kvalifiserte ansatte og tilstrekkelig kapasitet i helsesektoren. Det er en konkurranse om å få tak i kvalifiserte arbeidstakere, og spørsmålet er hva som må til for å være attraktive som arbeidsgivere.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Strategisk rekruttering, del 1 - 5Logo for KS Agenda

Rett bemanning er blitt en samfunnsutfordring  hvor blant annet demografi og aldersbæreevne taler oss midt i mot. Det er en «kamp» om arbeidskraften, og mange stiller seg spørsmål om hva er det som skal til for å være attraktiv? Hvordan skal vi få ansatt riktig kompetanse på rett sted?

Ledere som har et stort ansvar for å sikre kvalitative gode tjenester til innbyggerne, samtidig som ledere også skal sørge for at man beholder eksisterende kompetanse og arbeidstakere i tillegg til å rekruttere nye arbeidstakere. Mange tilfeller haqr stilligner vært vakante/stått ledige over lang tid og det er flere deltidsstillinger som lyses ut. Hva skal til? Er det bare lønn som er en motivasjonsfaktor og driver? Kreves det ledere som er kreative? Eller er det en økt profesjonalisering av rekrutteringsprosessen som skal til?

Gjennom denne kursrekken vil gå inn i aktuelle tema som:
• Beholde og bevare dagens arbeidskraft
• Rekruttering og den gode omboarding
• Kreativt lederskap
• Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen
• Motivasjon

Se progammet for mer detaljer

Målgruppe

Ledere og HR-medarbeidere på alle nivå som ønsker å lære mer om strategisk bemanning og rekruttering

Man kan med fordel delta flere fra samme kommune, men merk at alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Dato

Kurset vil være samlingsbasert med 5 samlinger over 2 dager og datoer er som følger:

 • Del 1:  26. - 27. februar
 • Del 2: 3.- 4. april
 • Del 3: 17. - 18. juni
 • Del 4:  25.-26. september
 • Del 5 : 2. - 3. desember

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.  

Veiledning

Det blir lagt opp til lederveiledning mellom samlingene, hvor deltakerne tar utgangpunkt i eget utfordringsbilde og får «sparret» med andre deltakere. Vi bygger nettverk. Veiledningen er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time. Denne er også godkjent for refusjon av OU-milder.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Kurset vil være samlingsbasert med 5 samlinger over 2 dager med flgende tidsplan:

 • Dag 1: kl. 09.00 – 15.00
 • Dag 2: kl. 09.00 – 14.00

Samling 1 - 26.-27. februar : Ståsted – hva har vi i dag?

 • Ståsted på egen arbeidsplass, egen ståstedsanalyse
  > Hvor mange stillinger er ledige i de ulike kommunene
  > Hvor lenge har stillingene vært utløyst/ledig?
 • Hva sier plandokumenter i egen kommune?
 • Aktørkart  
 • Hvordan foregår ansettelsesprosessen per i dag

Samling 2 - 3.-4. april: Fremtid – hva vil vi?

 • Hva sier trendene?
 • Økende grad av samskaping
 • Kan vi samskape med andre sektorer? Profesjoner? Regioner?
 • Hvordan ønsker vi den fremtidige ansettelsesprosessen?
 • Hva er det som gjør kommunene attraktive?

Samling 3 - 17.-18. juni:  Hva gjør vi?

 • Hvilke forutsetninger må vi ha på plass?
 • Bevare versus onboaring
 • Offboarding
 • Hva gjør de profesjonelle?
 • Vi prøver ut den gode prosessen vi har arbeidet ut

Samling 4 - 25.-26. september: Hva følger vi medpå?

 • Hva er de neste trendene?
 • Hva må vi følge med på for å fremdeles være attraktive?

2.-3. desember: Hva var resultatet?

 • Oppsummering av resultatet av de prosessene
 • Endring av praksis og skalering
Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Betalt faktura for kurset skal følge som vedlegg i refusjonskravet. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Strategisk rekruttering, del 1 - 5

26
Feb
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00
26
Feb
 - 
27
Feb
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Strategisk rekruttering, del 1 - 5
Arbeidsgiver
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Strategisk rekruttering, del 1 - 5
26
Feb
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00
26
Feb
 - 
27
Feb
 
2024
 
kl.
09.00
-
15.00