Saksbehandlerkurs for kommunale ledere

Kurset bevisstgjør deg rundt de sentrale bestemmelsene som regulerer kommunal saksutredning. Du vil få en bredere forståelse av den kommunale organisasjonen og grensedragningen mellom politikk og administrasjon. Du vil i tillegg styrke motivasjonen til å skape et godt samspill gjennom en god saksutredning.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Saksbehandlerkurs for kommunale ledereLogo for KS Agenda

En god saksutredning er nødvendig for at beslutningstakere i en kommune skal kunne ta avgjørelser på et riktig grunnlag. Ulike avgjørelser på ulike nivå krever forskjellig saksutredning. Offentlig forvaltning er gjennomregulert, og kommunale ledere har ansvar for å sikre at lovbestemte saksbehandlingsregler blir fulgt.

Målgruppe

Ledere med personalansvar

Formål med kurset

Målet med kurset er å lære mer om følgende temaer:

 • Organiseringen av en kommune.
 • Grensedragninger mellom politisk og administrativ ledelse.
 • Rolleforståelse, ansvarsområder og myndighet politisk og administrativt, inkludert delegering.
 • Hvordan kan saksutredningen skape et konstruktivt samspill mellom administrativ og politisk ledelse?
 • Saksutredning ved ulike typer saker:
 • Enkeltvedtak
 • Planarbeid
 • Andre saker; saksutredning som starter med en bestilling fra politisk organ, fra en bruker eller på administrativt initiativ.
 • Hvordan skape systemer for å ivareta at de sentrale lovene aktivt blir fulgt i saksbehandlingen? Her ser vi nærmere på forvaltningsloven, offentlighetsloven, plan- og bygningsloven, og kommuneloven.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Timeplan

Fredag 1. september

Kl. 09:00 – 12:00: Velkommen!

 • Organiseringen av en kommune – administrativt og politisk
 • Hvem har ansvar og myndighet for hva? Delegering?
 • Saksutredning for de ulike sakstypene

Kl. 12:00 – 13:00: Lunsj

Kl. 13:00 – 15:00:

 • Kahoot med spørsmål
 • Sentrale lovbestemmelser som regulerer saksutredningen
 • Sentrale lovbestemmelser for saksutredning
 • Utfordringer: temaer for summing i grupper og diskusjon
  (Kapasitetsmangel og tidsnød, dobbeltroller, manglende bevissthet, kompetanse, festnet ukultur, inhabilitet, vennskapskorrupsjon)

Takk for i dag!

Ane Sofie Tømmerås

Ane Sofie Tømmerås

Foredragsholder
Ane Sofie TømmeråsAne Sofie Tømmerås

Ane Sofie Tømmerås

Foredragsholder

Ane Sofie Tømmerås har arbeidet som advokat siden 2004 og er daglig leder i Advokathuset Justisia AS. I tillegg til å være advokat, er Ane Sofie  sertifisert advokatmekler. Med bakgrunn fra politikk og offentlig forvaltning, har hun holdt foredrag og kurs for blant annet KS Agenda og JUS.

Ane Sofie arbeider særlig med avtalerett og juridisk rådgivning til mindre bedrifter. Hun har spesialisert seg på arbeidsrett og offentlige erstatningsordninger, og hjelper også brukere som trenger bistand i kommunikasjon med offentlig forvaltning.  

Av utdanning har hun fullført juss ved Universitetet i Oslo og har en mastergrad i internasjonal politikk og juss (Master in International Public Policy) på Johns Hopkins University.

Ane Sofie har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Hun har hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap. I tillegg har hun forfattet artikler, og gitt ut en fagbok om offentlige erstatningsordninger.

Karoline Bjerke Wangberg

Karoline Bjerke Wangberg

Foredragsholder
Karoline Bjerke WangbergKaroline Bjerke Wangberg

Karoline Bjerke Wangberg

Foredragsholder

Karoline Bjerke Wangberg er advokat i Advokatfirmaet Trident. Hun har bred erfaring fra kommunal sektor, herunder som juridisk rådgiver og advokat i Vefsn kommune og HR-jurist i Indre Østfold kommune. I tillegg har hun jobbet som advokat i privat sektor innen flere fagområder. Hun har også etablert og drevet egne advokat- og konsulentfirmaer.

Karoline arbeider særlig mot kommuner, små bedrifter og gründere. Hun har spesialisert seg innen kommunalrett, spesiell forvaltningsrett, arbeidsrett og avtalerett, og bistår også privatklienter.

Karoline har mastergrad i rettsvitenskap i 2009 med spesialisering i kommunalrett, odels -og åsetesrett og selskapsrett.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Saksbehandlerkurs for kommunale ledere

1
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
1
Sep
 - 
1
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Digitalt kurs
Saksbehandlerkurs for kommunale ledere
Forvaltning
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Saksbehandlerkurs for kommunale ledere
1
Sep
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
1
Sep
 - 
1
Sep
 
2023