Risiko i prosjekter – metodikk og praksis

Å jobbe risikobasert med egne prosjekter, medfører økt fokus på å håndtere usikkerheter. Dette innebærer å realisere muligheter og å unngå eksponering for unødige trusler/risikoer. Å ha en metodikk og evne til å følge opp risikobildet medfører å kunne handle i tide og å sikre måloppnåelse. Kurset er casebasert og praktisk rettet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Risiko i prosjekter – metodikk og praksisLogo for KS Agenda

Målgruppe for kurset

Kurset egner seg godt til personer som jobber eller skal jobbe prosjektbasert. Det kan være forbedringsprosjekter for å utvikle egen organisasjon, eller prosjekter som er en del av eget fagområde.

Formål med kurset

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • være motiverte for å ta i bruk metode for risikovurderinger i forbindelse med prosjekter
 • ha fått en generell forståelse for grunnleggende konsepter, metoder, verktøy og maler for å utføre risikovurderinger
 • ha en forståelse for hvordan risiko (usikkerhet) kan påvirke et prosjekts mål
 • vite hvordan man kan redusere/håndtere risiko (usikkerhet) i et prosjekt
 • ha økte forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor gitte rammebetingelser

*NB! Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

Onsdag 27. september

Program dag 1

Kl. 09:00 – Kl. 15:00

 • Mål med kurset og deltagernes forventninger
 • Hva er prosjekt – noen begreper og definisjoner
 • Fallgruver i prosjekt
 • Risikostyring i prosjekt
 • Gjennomgang av case
 • Gruppeoppgave 1: Initiering (teori og gruppeoppgaver)
 • Gruppeoppgave 1: Initiering-presentasjon
 • Gruppeoppgave 2: Identifisering av risiko (teori og gruppeoppgaver)
 • Gruppeoppgave 3: Analyse av risiko (teori og gruppeoppgave)

Torsdag 28. september

Program dag 2

Kl. 09:00 – 15:00

 • Oppsummering dag 1
 • Gruppeoppgave 3: Analyse av risiko – fortsetter (teori og gruppeoppgave)
 • Gruppeoppgave 4: Tiltaksplanlegging (teori og gruppeoppgave)
 • Implementering og oppfølging - eksempel på risikoverktøy og ulike metoder.
 • Risiko og muligheter i et virksomhetsperspektiv - erfaringer med bruk av ISO 31000 og ISO 9001:2015
 • Veien videre
 • Evaluering og oppsummering

Ole Johan Dahl

Ole Johan Dahl

Foredragsholder
Ole Johan DahlOle Johan Dahl

Ole Johan Dahl

Foredragsholder

Ole Johan Dahl har militær utdannelse fra Krigsskolen og utenlands stabsskole. Han er utdannet sivilingeniør og har en MBA innen strategi og ledelse.
Ole Johan Dahl har mange års erfaring som leder i Forsvaret, Fylkeskommune og DNV. Han har lang fartstid som konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle, implementere og effektivisere ledelsessystemer både i det offentlige og privat.
Han har støttet en rekke ledergrupper og kvalitetsansvarlige med strategiutvikling, målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring.
Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og revisor og er en mye brukt kursholder.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Risiko i prosjekter – metodikk og praksis

27
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
27
Sep
 - 
28
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Risiko i prosjekter – metodikk og praksis
Miljø og beredskap
7500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Risiko i prosjekter – metodikk og praksis
27
Sep
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
27
Sep
 - 
28
Sep
 
2023