Hvordan skape et trygt og støttende arbeidsmiljø gjennom psykologisk trygghet

Dette kurset tar sikte på å skape et trygt og robust arbeidsmiljø gjennom å utvikle psykologisk trygghet. Kurset vil gi deg praktiske verktøy og metoder for å fremme mestring, medvirkning, engasjement, ansvarlighet og kreativitet på arbeidsplassen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Hvordan skape et trygt og støttende arbeidsmiljø gjennom psykologisk trygghetLogo for KS Agenda

Om kurset

Hvorfor er psykologisk trygghet viktig? I dagens arbeidsmarked, preget av stadige endringer, er psykologisk trygghet nøkkelen til å håndtere utfordringer konstruktivt.

Psykologisk trygghet handler om å skape et klima i teamet og organisasjonen, som fremmer den enkeltes stemme, engasjement, ansvarlighet og kreativitet, slik at man sammen klarer å se og skape gode løsninger. Det handler om å våge, våge å si fra, våge å stille spørsmål, våge å komme med ideer og våge å spørre om hjelp, uten å risikere at man blir dyttet ut av samspillet, «inngruppen» i teamet eller organisasjonen. Psykologisk trygghet bidrar å avdekke feil og øke kvalitet på tjenestene som skal skapes.

Opplevd psykologisk trygghet er en forutsetning at team og organisasjoner med komplekse oppgaver skal lykkes best mulig.
Hvilke resultater kan man oppnå gjennom verktøy og metoder for psykologisk trygghet:

 1. Forbedret samarbeid: Skap et miljø der ansatte føler seg frie til å dele ideer og bidra aktivt til teamet, noe som kan føre til bedre problemløsning og innovasjon.
 2. Økt ansvarlighet: Psykologisk trygghet oppmuntrer til ansvarlig atferd, noe som kan skape et miljø der feil blir læringssjanser.
 3. Stimulering av kreativitet: Et trygt miljø gir rom for kreativitet, slik at ansatte tør å tenke utenfor boksen og presentere nye ideer.
 4. Effektiv problemløsning: Skap et miljø der konflikter kan håndteres konstruktivt, og hvor ansatte er villige til å finne felles løsninger.
 5. Økt medarbeiderengasjement: Et trygt arbeidsmiljø kan bidra til høyere medarbeiderengasjement, redusert turnover og økt produktivitet.

Kurset tar utgangpunkt i professor Amy Edmondsons forskning på psykologisk trygghet og hennes bok «The Fearless Organization» (2019) og går over to dager. Dette gir deg muligheten til å prøve ut verktøyene og dele erfaringer med andre deltakere.


Det er også mulig å få tilpasset lederveiledning mellom kursdagene. Dette koster kr. 2 500,- og er også refunderbart via OU-midler. Veiledning avtales direkte med kursholder og faktureres i etterkant av gjennomført veiledning.

Samlet sett kan dette kurset bidra til å skape et engasjerende, innovativt og produktivt arbeidsmiljø som påvirker stabilitet og kvalitet på arbeidsplassen.  

Velkommen til et engasjerende, nyttig og aktivt kurs!

Foredragsholder, Ingelin Burkeland er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Denne kan bestilles HER.  

Formålet med kurset

 • Forstå hva psykologisk trygghet er og ikke er
 • Innsikt i verktøy som kan benyttes for å kartlegge psykologisk trygghet
 • Lære hvordan utvikle og bygge psykologisk trygghet i eget team og i egen organisasjon

Dato

 • Del 1: 5. april
 • Del 2: 11. juni

Målgruppe

Ledere og mellomledere på ulike nivå i kommuner og fylkeskommuner. Fortrinnsvis de som leder og/eller er del av et team på sin arbeidsplass.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Program 5. april

 • 09. 30-10.00
  Kaffe, rundstykker og registrering
 • 10.00-10.15
  Velkommen, mål og forventningsavklaring
 • 10.15-11.15
  Hva er psykologisktrygghet?
 • 11.15-11.30
  Pause
 • 11.30-12.30        
  Hvorfor er psykologisktrygghet viktig?  
 • 12.30-13.30  
   Lunsj
 • 13.30-14.30        
  Hvordan vet jeg status påpsykologisk trygghet i mitt team og i min organisasjon
 • 14.30-15.00        
  Oppsummering ogevaluering: Hva vil jeg jobbe med i mellomperioden?

Program 11. juni

 • 09.30-10.00
  Kaffe, rundstykker og registrering
 • 10.00-10.15
  Velkommen og kort tilbakeblikk på kursdag 1
 • 10.15-11.15
  Hva har jeg lært så langt: Erfaringsdeling fra utprøving inkl. utfordringer og muligheter
 • 11.15-11.30
  Pause
 • 11.30-12.30
  Hvordan kan jeg utvikle psykologisk trygghet i eget team og i egen organisasjon?
 • 12.30-13.30
  Lunsj
 • 13.30-14.30
  Hvilke sammenhenger er der mellom psykologisk trygghet og kompetansemobilisering?
 • 14.30-15.00
  Oppsummering og evaluering: Hva er mitt neste steg?
Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Hvordan skape et trygt og støttende arbeidsmiljø gjennom psykologisk trygghet

5
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
5
Apr
 - 
5
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Nationaltheatret Konferansesenter
Nationaltheatret Konferansesenter
Digitalt kurs
Hvordan skape et trygt og støttende arbeidsmiljø gjennom psykologisk trygghet
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Hvordan skape et trygt og støttende arbeidsmiljø gjennom psykologisk trygghet
5
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
5
Apr
 - 
5
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00