Psykologisk trygghet – en forutsetning for å lykkes i en fragmentert tid

Psykologisk trygghet handler om å skape trygghet nok i teamet og i organisasjonen, slik at man sammen klarer å se og skape de gode løsningene, og i tillegg evner å omsette til praksis og opplevd kvalitet. Dette innebærer også at vi klarer å evaluere underveis og justere kurs når det er nødvendig.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Psykologisk trygghet – en forutsetning for å lykkes i en fragmentert tidLogo for KS Agenda

Om kurset

Opplevd psykologisk trygghet er en forutsetning at team og organisasjoner med komplekse oppgaver skal lykkes best mulig. Det forsterkes av at vi lever i en tid som kan sies å være fragmentert med stor grad usikkerhet og med stadig nye utfordringer å håndtere. Psykologisk trygghet er også den viktigste faktoren for at team skal lykkes og finne gode løsninger på komplekse utfordringer.

Mange organisasjoner påstår at de har høy grad av psykologisk trygghet, mens undersøkelser viser at dette ofte ikke er tilfelle. I tillegg er det mange uklarheter og misforståelse knyttet til hva psykologisk trygghet egentlig er, og hva som skal til for å utvikle det.

Kurset tar utgangpunkt i professor Amy Edmondsons forskning på psykologisk trygghet og hennes bok «The Fearless Organization» (2019).

Formålet med kurset

  • Forstå hva psykologisk trygghet er og ikke er
  • Innsikt i verktøy som kan benyttes for å kartlegge psykologisk trygghet
  • Lære hvordan utvikle og bygge psykologisk trygghet i eget team og i egen organisasjon

Målgruppe

Ledere og mellomledere på ulike nivå i kommuner og fylkeskommuner. Fortrinnsvis de som leder og/eller er del av et team på sin arbeidsplass.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Dagens program 10:00 – 15:00

09:30-10:00: Kaffe og registrering

10:00-10:15: Velkommen, mål og forventningsavklaring

10:15-11:15:  Psykologisk trygghet: Hva er det og hva er det ikke?

11:15-11:30: Pause

11:30-12:30: Psykologisk trygghet: Hvordan vet jeg status i mitt team og i min organisasjon?

12:30-13:30: Lunsj

13:30-14:30: Psykologisk trygghet: Hvordan kan jeg utvikle i eget team og i egen organisasjon?

14:30-15:00: Oppsummering og evaluering: Hva er mitt neste steg?

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin Burkeland

Ingelin er medforfatter av den nye håndboken i 10-FAKTOR som kom ut vår 2022, og fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS Konsulent.

Hun har jobbet med 10-FAKTOR prosesser i kommuner over hele landet og hatt 10-FAKTOR-kursrekker på KS-Agenda knyttet til opplæring, analyse og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen siden 2016.

Ingelin er opptatt av å pakke ut det teoretiske rammeverket og oversette det slik at det fremmer sammenhenger, gir mening og kan brukes. Hun vektlegger medvirkende og samskapende prosesser, og modellering av metoder og verktøy, som deltakere på kurs kan ta rett ut i egen organisasjon i egen jobbhverdag.

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse. Hun har 20 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet 7 år i KS Konsulent som foredragsholder, prosessveileder og coach.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Psykologisk trygghet – en forutsetning for å lykkes i en fragmentert tid

5
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
5
Apr
 - 
5
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Psykologisk trygghet – en forutsetning for å lykkes i en fragmentert tid
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Psykologisk trygghet – en forutsetning for å lykkes i en fragmentert tid
5
Apr
 
2024
 kl.
09:00
-
15:00
5
Apr
 - 
5
Apr
 
2024