Strategisk prosjektstyring i kommunen

Denne dagssamlingen bygger en bro mellom prosjektledernivået og overordnet ledelsesnivå i kommunen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Strategisk prosjektstyring i kommunenLogo for KS Agenda

Målgruppe for kurset

Strategisk ledernivå i kommunene. Blant annet kommunedirektør og kommunalsjefer.  Kurset er også midt i blinken for andre som får en prosjekteierrolle, for eksempel stabsledere, enhetsledere, sektorledere og avdelingsledere. Ikke minst er det aktuelt for medarbeidere med prosjekteier- eller porteføljeansvar i stab.

Formål med kurset

 • Sikre at overordnet ledelse har kunnskap og ferdigheter til å prioritere og styre utviklingsprosjekt i kommuneorganisasjonen
 • Sikre at utviklingsprosjekt fremmer overordnede strategier for utvikling av organisasjon og tjenester i kommunen
 • Sikre at ledere i linjen, prosjektledere, strategisk ledelsesnivå og andre roller har et felles begrepsapparat med hensyn til rosjektledelse og prosjektstyring
 • Sikre at kommunen oppnår størst mulig gevinst av iverksatte prosjekt og program
 • Sikre gode endringsprosesser i gjennomføring av utviklingsprosjekt

Timeplan

Kl. 09:00-15:00
Innholdet i kurset er tilrettelagt for å være mest mulig relevant for en praktisk oppfølging av prosjekt og prosjektledere fra overordnet nivå.

 • Oversikt over grunnleggende prinsipp for prosjektledelse med utgangspunkt i anerkjent metodikk (Utgangspunkt: Prosjektveiviseren)
 • Oversikt over grunnprinsippene i porteføljestyring, tilrettelagt for en kommunal virkelighet
 • Grunnleggende om roller, faser og beslutninger knyttet til prosjekt
 • Kommuneledelsens rolle når det gjelder å initiere prosjekt
 • Overføring av resultater av prosjekt til driftsorganisasjonen, og sikre gevinster på lengre sikt
 • Gjennomgang av samspillet mellom prosjektleder og prosjekteier, med utgangspunkt i prosjekteierrollen
 • Forankring av prosjekt i kommuneorganisasjonens toppledelse, administrativt og politisk
 • Forholdet mellom strategisk virksomhetsstyring og prosjektstyring
 • Ressurser / maler for prosjekt- og porteføljestyring, tilpasset en kommunal virkelighet

Pedagogisk opplegg:

Opplegget veksler gjennom dagen mellom teori, problemstillinger og case fra den praktiske hverdagen i kommunene. Vi kommuniserer gjerne i forkant av kurset med deltagerne for tilrettelegging av case og problemstillinger som er mest mulig relevante for deltagerne. Deltagerne arbeider også i grupper, og vi setter sammen gruppene  slik at deltagerne har nytte av hverandres erfaring. Kurset egner seg godt for flere deltagere fra samme kommune som arbeider med problemstillinger knyttet til egne prosjekt.

Powerpointserien som følger kurset, blir sendt ut på forhånd til deltagerne, og kan gjerne brukes som grunnlag for deltagernes videre arbeid i egen organisasjon. Dialoger og case fra kursdagen blir dokumentert og gjort tilgjengelig for deltagerne i etterkant.

Mange kommuner har anskaffet, eller kommer til å anskaffe IKT-basert porteføljesystem som sikrer en felles plattform for prosjektstyring i organisasjonen. Dette kurset er uavhengig av valg av system, og vil både fungere i forhold til ulike system, eller om slike system ikke er på plass.

Trond Wincentsen

Trond Wincentsen

Foredragsholder
Trond WincentsenTrond Wincentsen

Trond Wincentsen

Foredragsholder

Trond Wincentsen har gjennomført et stort antall prosjekter i kommuner og i andre sektorer. Han har sammenfattet og evaluert sine prosjekt med de anerkjente metodikkene Prince2 og Prosjektveiviseren. Trond har tilrettelagt prosjektmetodikken som et kraftfullt grep i utvikling av kommuner. Han er sertifisert innen Prince2.

Ole Georg Hoaas

Ole Georg Hoaas

Foredragsholder
Ole Georg HoaasOle Georg Hoaas

Ole Georg Hoaas

Foredragsholder

Ole Georg Hoaas har gjennomført et stort antall prosjekter i kommuner og i andre sektorer. Han har sammenfattet og evaluert sine prosjekt med de anerkjente metodikkene Prince2 og Prosjektveiviseren. Ole Georg har tilrettelagt prosjektmetodikken som et kraftfullt grep i utvikling av kommuner. Han er sertifisert innen Prince2.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Strategisk prosjektstyring i kommunen

10
Oct
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
10
Oct
 - 
10
Oct
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Digitalt kurs
Strategisk prosjektstyring i kommunen
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Strategisk prosjektstyring i kommunen
10
Oct
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
10
Oct
 - 
10
Oct
 
2023