Mestringsorientert ledelse og 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy

På kurset dette kurset vil deltakerne få innsikt i hva mestringsorientert ledelse er, hvordan det ser ut i praksis og hvordan man enkelt kan kartlegge mestringsorientert ledelse som del av sin egen lederutvikling.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Mestringsorientert ledelse og 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøyLogo for KS Agenda

Mestringsorientert ledelse

Dette teamet handler å sette retning, å gi mening og se den enkelte. Det handler om ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. (Engelske fagbegreper: mastery oriented leadership, mastery oriented supervisor support.)

Opplevd mestringsorientert ledelse har effekt på blant annet indre motivasjon, bedre bruk av kompetanse, høyere fleksibilitetsvilje, bedre mestringsklima, lavere turnover.

På kurset vil deltakerne få innsikt i hva mestringsorientert ledelse er, hvordan det ser ut i praksis og hvordan man enkelt kan kartlegge mestringsorientert ledelse som del av sin egen lederutvikling. Kurset vektlegger også hvordan mestringsorientert ledelse har betydning for å bruke 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy. Det vil være høy grad av involvering av deltakerne og utprøving av verktøy og metoder, slik at den enkelte kan nyttiggjøre seg kurset direkte i jobbhverdag.

Velkommen til et engasjerende, nyttig og aktivt kurs!

Formålet med kurset

  • Hva er mestringsorientert ledelse?
  • Hvordan utøves mestringsorientert ledelse?
  • Hvorfor er mestringsorientert ledelse sentralt i å utvikle en fremtidsrettet, kompetent og endringsdyktig organisasjon?

Målgruppe

Ledere og mellomledere på ulike nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. HR-rådgivere og andre som driver med organisasjonsutvikling

Deltakeravgift

Kr. 4 990,- (mva fritt)

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

10:00 – 15:00

09:30-10:00: Kaffe og registrering

10:00-10:15: Velkommen, mål og forventningsavklaring

10:15-11:15: Hva er mestringsorientert ledelse?

11:15-11:30: Pause

11:30-12:30: Hvordan ser mestringsorientert ledelse ut i praksis og hvordan vet jeg hvordan jeg selv ligger an?

12:30-13:30: Lunsj

13:30-14:30: Hvordan kan mestringsorientert ledelse brukes for at 10-FAKTOR blir et organisasjonsutviklingsverktøy?

14:30-15:00: Oppsummering og evaluering: Hva er mitt neste steg?

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin Burkeland

Ingelin er medforfatter av den nye håndboken i 10-FAKTOR som kom ut vår 2022, og fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS Konsulent.

Hun har jobbet med 10-FAKTOR prosesser i kommuner over hele landet og hatt 10-FAKTOR-kursrekker på KS-Agenda knyttet til opplæring, analyse og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen siden 2016.

Ingelin er opptatt av å pakke ut det teoretiske rammeverket og oversette det slik at det fremmer sammenhenger, gir mening og kan brukes. Hun vektlegger medvirkende og samskapende prosesser, og modellering av metoder og verktøy, som deltakere på kurs kan ta rett ut i egen organisasjon i egen jobbhverdag.

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse. Hun har 20 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet 7 år i KS Konsulent som foredragsholder, prosessveileder og coach.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Betalt faktura for kurset skal følge som vedlegg i refusjonskravet. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Mestringsorientert ledelse og 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy

19
Mar
 
2024
 
kl.
1000
-
15:00
19
Mar
 - 
19
Mar
 
2024
 
kl.
1000
-
15:00
Nationaltheatret Konferansesenter
Nationaltheatret Konferansesenter
Digitalt kurs
Mestringsorientert ledelse og 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy
Arbeidsgiver
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Mestringsorientert ledelse og 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy
19
Mar
 
2024
 
kl.
1000
-
15:00
19
Mar
 - 
19
Mar
 
2024
 
kl.
1000
-
15:00