Lederutvikling for mellomleder, del 1-4, Bodø

Velkommen til et samlingsbasert lederprogram for mellomledere. Kurset går over fire samlinger med tildelte arbeidsoppgaver mellom samlingene. Kurset passer godt for mellomledere som ønsker bedre forståelse for lederrollen, og økt kompetanse i daglig ledelse og utvikling av organisasjonen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Lederutvikling for mellomleder, del 1-4, BodøLogo for KS Agenda

HVA -

måleter et praksisnært program som skal gi bedre forståelse for lederrollen og økekompetansen i daglig ledelse og utvikling av organisasjonen. Det er også et målå dypdykke i forventningene og handlingsrommet til rollen

HVORFOR

mellomlederen er en svært viktig leder for å drifte og utvikle organisasjonen. De er nærmest den ansatte og tettest på tjenestene. De skal utføre overordna føringer og de skal sørge for at oppgavene blir løst med høy kvalitet. Det er mellomlederen som i praksis blir ansvarlig for å nå organisasjonens målsettinger. Samtidig er det denne ledergruppen som har minst opplæring i å være leder, og ofte er det denne ledergruppen som får minst tid til å forstå og bearbeide overordna målsettinger og endringer i lovverk.  

Det er mellomlederen som står nærmest ansatte og møter daglig utfordringer, både når det gjelder faglige spørsmål, personalmessige forhold, økonomi eller å lede større eller mindre møter. I møte med ulike utfordringer kreves det kompetanse og trygghet i lederutøvelsen, og kompetanse til å påvirke kulturen og lage strukturer som er hensiktsmessig for å nå felles mål.

HVORDAN

Programmet blir en kombinasjon av å få tilført ulike verktøy, prøve ut verktøy, erfaringsdeling og refleksjon. Det blir faglig påfyll gjennom henvisning til forskningsbaserte funn og metoder, og det blir lagt opp til et variert program. Hver samling har en klar målsetting om å gjøre deltakerne i stand til å forbedre sin lederutøvelse på de temaene som blir tatt opp.

En gjennomgående metodikk vil være at utviklings og forbedringsarbeid krever at vi må endre praksis. Dersom medarbeiderne skal endre praksis, må også lederne finne nye måter å lede på og bruke nye metoder og verktøy. I programmet vil vi utfordre deltakerne på å lage kjennetegn på den nye praksisen og finne kriterier som viser at organisasjonen er i bevegelse.  

Målgruppe

Mellomledere som ønsker bedre forståelse for lederrollen og økt kompetanse i daglig ledelse og utvikling av organisasjonen

Velkommen til et samlingsbasert lederprogram for mellomledere med fire samlinger med mellomarbeid

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

  • Del 1: 08. - 9. mai
  • Del 2: 22. - 23. august
  • Del 3: 9. - 10 oktober
  • Del 4: 5. - 6. desember

Deltakeravgift

Pris:  Kr. 7 500,- (mva fritt) per kursdel

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time.

Det er også mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Jo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder
Jo FiskeJo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder

Jo er fagansvarlig på området Helhetlig virksomhetstyring i KSK.

Jo jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats. Han har også arbeidet med resultatoppfølging, kriterietenkning og motiverende målstyring, spesielt med prosessene for god involvering og eierskap til mål. Ledelse og lærende organisasjoner er en viktig del av dette bildet. Jo arbeider også med oppdrag innen samspill politikk og administrasjon, og samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Lederutvikling for mellomleder, del 1-4, Bodø

8
May
 
2023
 
kl.
-
8
May
 - 
9
May
 
2023
 
kl.
-
Bodø
Bodø
Digitalt kurs
Lederutvikling for mellomleder, del 1-4, Bodø
Arbeidsgiver
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Lederutvikling for mellomleder, del 1-4, Bodø
8
May
 
2023
 
kl.
-
8
May
 - 
9
May
 
2023
 
kl.
-