Ledelse - en balansekunst, del 1-2

Hvordan håndtere lederrollen i krevende tider? I balanse mellom faglige innlegg, praktiske oppgaver og verktøy som kan tas rett ut i egen organisasjon kan muligens dette kurset gi deg noen av svarene på denne oppgaven.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ledelse - en balansekunst, del 1-2Logo for KS Agenda
Ledelse er en balansekunst!

En balanse mellom oppgaver, endringer og relasjoner.  En balanse mellom prioriteringer og valg. Enbalanse mellom å bremse og dytte, utfordre og støtte. For å finne balansen trengs skapende motstand, bremsekompetanse og ferdigheter i å våge og lede og våge å utfordre. Forutsetning for å lykkes er en organisasjonskultur preget av et godt ytringsklima, som tåler spenninger og friksjoner, slik at ledere og ansatte sammen kan være innovative og nytenkende for å finne bærekraftige løsninger både nå og i fremtiden. 

Hovedformål med kurset: Hvordan håndtere lederrollen i krevende tider?

Delmål: Forståelse for og innsikt i:

- Hva er skapende motstand?

- Hva er bremsekompetanse?

- Hvordan bygge en organisasjonskultur preget av godtytringsklima?

 

«I en atmosfære av vennlighet, kan du tåle mye fra andre»

Arne Næss

Kurset balanserer mellom faglige innlegg, praktiske oppgaver og verktøy som kan tas rett ut i egen organisasjon/virksomhet/avdeling.

Velkommen til et engasjerende,nyttig og aktivt kurs!


Kurset tar blant annet utgangpunkt i «10-FAKTOR-en håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS’medarbeiderundersøkelse»
(Lai, Burkeland, Fletre og Løken, 2022).

Målgruppe


Ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og andre som ønsker innsikt i hva som er kjernelementene i fremtidens arbeidsplass og fremtidens arbeidsgiver.

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

  • Del 1: 1. november
  • Del 2: 7. desember

Deltakeravgift

Kr. 4 990,- (mva fritt) per kursdag

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på del 2.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet

1. november - Organisasjonskultur – limet i organisasjonen


0930-1000      Kaffe/te og registrering

1000-1015      Velkommen, mål og ønsketresultat

1015-1115      Organisasjonskultur –limeller tjære?

1115-1130      Pause

1130-1230      Psykologisk trygghet en forutsetningfor godt ytringsklima

1230-1330     Lunsj

1330-1430      Å våge og lede

1430-1500      Oppsummering og evaluering: Hva er mitt neste steg?

 

7. desember - Mestringsklima og kompetansemobilisering

0930-1000       Kaffe og registrering

1000-1015        Tilbakeblikk på dag en og forventninger til dag 2

1015-1115          Bremsekompetanse og skapende motstand

1115-1130          Pause

1130-1230         Mestringsklima og kompetansemobilisering

1230-1330          Lunsj

1330-1430          Rekrutteringskompetanse–hva er den viktigste menneskelige egenskapen?

1430-1500          Oppsummering oglæringsutbytte: Hva er mitt neste steg

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin Burkeland

Ingelin er medforfatter av den nye håndboken i 10-FAKTOR som kom ut vår 2022, og fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS Konsulent.

Hun har jobbet med 10-FAKTOR prosesser i kommuner over hele landet og hatt 10-FAKTOR-kursrekker på KS-Agenda knyttet til opplæring, analyse og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen siden 2016.

Ingelin er opptatt av å pakke ut det teoretiske rammeverket og oversette det slik at det fremmer sammenhenger, gir mening og kan brukes. Hun vektlegger medvirkende og samskapende prosesser, og modellering av metoder og verktøy, som deltakere på kurs kan ta rett ut i egen organisasjon i egen jobbhverdag.

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse. Hun har 20 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet 7 år i KS Konsulent som foredragsholder, prosessveileder og coach.

Anne Margrete Fletre

Anne Margrete Fletre

Foredragsholder
Anne Margrete Fletre Anne Margrete Fletre

Anne Margrete Fletre

Foredragsholder

Anne Margrete jobber som fagsjef i KS innen ledelse i avdeling arbeidsgiverpolitikk.Hun har vært prosjektleder for 10-FAKTOR og medforfatter til den første utgaven av håndboken om 10-FAKTOR i 2016, og medforfatter av den nye boken i 2022. I tillegg til pedagogisk utdanning, sykepleierutdanning og en mastergrad i helseadministrasjon og ledelse har Anne Margrete lang erfaring som leder og et stort engasjement for å bidra til utvikling av god ledelse ute ikommunesektoren.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Ledelse - en balansekunst, del 1-2

1
Nov
 
2023
 
kl.
10.00
-
15:00
1
Nov
 - 
1
Nov
 
2023
 
kl.
10.00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Ledelse - en balansekunst, del 1-2
Arbeidsgiver
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Ledelse - en balansekunst, del 1-2
1
Nov
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
1
Nov
 - 
1
Nov
 
2023