KOSTRA dypdykk barnehage

KOSTRA er en rapport alle kolmunner og fylkeskommuner fyller ut, men hvordan kan den brukes og hvilket handlingsrom har den? I dette kurset får du innsikt i handlingsrommet til barnehagesektoren og hvordan å analysere tallene.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
KOSTRA dypdykk barnehageLogo for KS Agenda

Chriss Madsen forteller om kurset!

I dette kurset får du vite kort om KOSTRA. Dette for å kunne vite hvordan sammenlikne og analysere - herunder en gjennomgang av objektiv utgiftsbehov for barnehage? Det blir gjennomgang av hvilke KOSTRA-indikatorer som er de viktigste for analyse og styring og hvordan bruke disse indikatorene for å vise tjenestens profil og mulig handlingsrom

Chriss bruker deltakerkommunens egne tall og legger inn refleksjoner og oppgaver underveis for å sikre et høyt læringsutbytte. Dette gjør at det er begrenset med kommuner som kan melde seg på.

Målgruppe for kurset

Kommunaldirektører, kommunalsjefer, skoleeier, enhetsledere innen skole, stabs- og økonomimedarbeidere

Formålet med kurset

Målet for kurset er å forstå, sammelingene og analysere KOSTRA tall slik at det kan bli brukt i analysen av handlingsrom i barnehage sektoren

Har du innsikt i faktisk ressursbruk innenfor ett stort kommunalt tjenesteområdet i din kommune?

Flere hundre kommunalt ansatte har deltatt på KS Agenda sine KOSTRA-kurs de siste årene. Deltakerne har fått ny kunnskap og bedre innsikt i hvordan KOSTRA kan benyttes til styring.  Ikke bare henter Chriss ut deltakerkommunenes egne tall, men han sammenligner også dette mot de andre deltakerkommunene og gjør tallene forståelig.

Kurset er begrenset til ti kommuner slik at gruppen ikke blir for stor og læringsutbytte blir høyt.


Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

 • "Chriss Madsen var den perfekte foredragsholder. Kunnskapsrik, tålmodig på spørrende deltakere, god og behagelig stemme i lokalet og nøye på å holde tråden og temaet."
 • "Veldig kunnskapsrik og engasjert kursholder."
 • "Foredragsholder hadde humør, pedagogikk, samarbeid med publikum og innlevese samt engasjement."

Program for dagen går fra kl. 09.00 til kl. 13.00 og inneholder følgende:

 • Kort om KOSTRA
 • Hvordan sammenlikne og analysere?
 • Gjennomgang av objektivt utgiftsbehov for barnehageKaffepause
 • Gjennomgang andre «utgiftsdrivere» og hvilke KOSTRA-indikatorer som er de viktigste for analyse og styring – hele barnehage
 • KOSTRA-indikatorer for analyse og styring KaffepauseKOSTRA-indikatorer for analyse og styring
Chriss Madsen

Chriss Madsen

Foredragsholder
Chriss MadsenChriss Madsen

Chriss Madsen

Foredragsholder

Chriss Madsen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og jobber med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA.

Han har lang erfaring fra kommunal sektor som rådgiver i rådmannens stab, med hele det kommunale tjenestefeltet som arbeidsområde. Han har spesiell interesse for KOSTRA, brukerundersøkelser, styringssystemer, budsjett- og økonomioppfølging, tjenestekvalitet og eierstyring/oppfølging av interkommunale virksomheter.

Chriss Madsen har vært rådgiver for ASSS-nettverk (nettverk for landets 10 største kommuner) og nettverk for ROBEK-kommuner hvor han har bistått med analyser av ressursbruk og kvalitet. Gjennom flere FoU-prosjekter har Chriss Madsen jobbet med indikatorer for målt kvalitet og hvordan resultateffektivitet kan fremstilles for ulike tjenesteområder.

Chriss er utdannet Kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo med videreutdanning i helse- og sosialpolitikk. Han har over 10 års erfaring som rådgiver i kommunal virksomhet og rådmannens stab, og har jobbet hos fylkesmannen hvor han hadde ansvar for rådgivning innen KOSTRA og kommuneøkonomi. I tillegg har han 4,5 års erfaring fra KS og Effektiviseringsnettverkene med hovedarbeidsoppgaver innenfor KOSTRA, kvalitetsindikatorer, styring og ledelse. Chriss har også god erfaring fra deltakelse og ledelse av FoU-prosjekter bl.a. for utarbeidelsen av hefte for «Beregning av enhetskostnader i pleie og omsorgssektoren».

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

KOSTRA dypdykk barnehage

1
Dec
 
2023
 
kl.
-
1
Dec
 - 
1
Dec
 
2023
 
kl.
-
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
KOSTRA dypdykk barnehage
Økonomi
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
KOSTRA dypdykk barnehage
1
Dec
 
2023
 kl.
-
1
Dec
 - 
1
Dec
 
2023