Innovasjonsledelse i praksis, del 1

Kurset vil ta for seg en praktisk tilnærming ved at alle deltakere gjennomfører en egen “mini” innovasjonsprosess tilknyttet egen arbeidsplass og egenvalgt tema.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Innovasjonsledelse i praksis, del 1Logo for KS Agenda

Skal du i gang med et innovasjonsløp eller innovasjonsprosess? Da er dette kurset noe for deg. Begrepet innovasjon kan oppleves av mange at det har gått inflasjon i, men det har likevel noe ved seg. Innovasjon kommer fra begrepet innovare som betyr å fornye. I vår sammenheng definerer vi innovasjon som “Ideer omsatt til en bedre praksis – innovasjon skaper alltid merverdi” (Jensen m.fl. 2010)

Kurset vil være et praksisnært kurs med fokus på innovasjonsledelse. Ledere i offentlig sektor står ovenfor en samfunnstransformasjon som øker endringstakten. For at ledere skal være rustet til endringen og omstillingen, er det vesentlig at man har kompetanse på innovasjon og ikke minst hvordan lede en innovasjonsprosess på egen arbeidsplass. En innovasjonsprosess skiller seg fra andre prosessuelle tilnærminger da den ikke er lineær; den går ikke fra A til B.

Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.

Målgruppen for kurset

Alle ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Kurset passer for nye ledere og ledere/pådrivere som allerede jobber med innovasjonsprosjekter i egen kommune.

Formål med kurset

Få mer kunnskap om innovasjonsledelse og hvordan man kan gjennomføre egen prosess i teori og praksis. Slik at man er bedre rustet til å forstå drivkreftene som ligger bak et vellykket innovasjonsprosjekt, og på den måten blir en bidragsyter til prosesser som faktisk skaper endring i organisasjonen. Deltakerne vil gjennom kurset få trent på ulike praksisnære verktøy som er nyttige å ha i sin verktøykasse. Samhandlingsplattformen gjennom kurset vil være på TEAMS og MIRO.

Datoer for kursrekka

 • Del 1:  2.juni
 • Del 2:  9.juni
 • Del 3:  16.juni

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 4 990,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Praktisk gjennomføring

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Del 1:

Fredag 2. juni 2023

09:00 – 14:00

Tema:

Forventningsavklaring til programmet

 • Innføring av Fixsens HVA-HVORFOR-HVORDAN
 • Lederrollen nå og i framtida.
 • Hva er behovet? Hva er ditt innovasjonsprosjekt?
 • Ledelse og innovasjonskapasitet
 • Implementering
 • Mål og gevinster
 • Introduksjon av mellomarbeid og veiledning

Del 2:

Fredag 9. juni 2023

09:00 – 14:00

Tema:

Erfaringsdeling fra mellomarbeid

 • Ressurser
 • Ekre og reell medvirkning
 • Veikart for innovasjon og tjenestedesign
 • Introduksjon av mellomarbeid og veiledning

Del 3:

Fredag 16. juni 2023

09:00 – 14:00

Tema:

Erfaringsdeling fra mellomarbeid

 • Selvstyrende arbeid
 • Risiko og villighet til å ta sjanser
 • Retning og effektvurdering
Ole Martin Minsås

Ole Martin Minsås

Foredragsholder
Ole Martin MinsåsOle Martin Minsås

Ole Martin Minsås

Foredragsholder

Ole Martin jobber med innovasjon, organisasjonsutvikling og effektivisering i helse og omsorgtjenestene. Han er en del av KSK sitt kompetanseteam innen helse og velferd og innovasjon og tjenestedesign. Arbeidsområder er heltidskultur, innovasjonsarbeid og endringsledelse.  Andre områder han er opptatt av er hvordan digitalisering og velferdsteknologi kan bidra til å bedre kvalitet og mer effektive tjenester.

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Innovasjonsledelse i praksis, del 1

2
Jun
 
2023
 
kl.
09:00
-
14:00
2
Jun
 - 
2
Jun
 
2023
 
kl.
09:00
-
14:00
Digitalt
Digitalt
Digitalt kurs
Innovasjonsledelse i praksis, del 1
Forskning, innovasjon og digitalisering
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Innovasjonsledelse i praksis, del 1
2
Jun
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
2
Jun
 - 
2
Jun
 
2023