Etablering og forbedring av prosessbasert styringssystem for kvalitetsledelse

Du vil lære hvordan du kan etablere, forbedre og effektivisere et prosessbasert styringssystem. Du vil få en grunnleggende forståelse for hvordan planlegge, etablere, implementere og videreutvikle et kvalitetsledelsessystem. I tillegg vil du lære mer om verktøy, programvare og IT-systemer, om ulike system og metoder, og erfaringer med dette.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Etablering og forbedring av prosessbasert styringssystem for kvalitetsledelseLogo for KS Agenda

Å utvikle et prosessbasert styringssystem krever fokus på verdiskapningen på tvers av organisatoriske enheter. Det er viktig å ha en metodisk forståelse for hvordan etablere et slikt endringsprosjekt. Ikke minst hva som kreves fra å gå fra et dokumentbasert system til bedre å tydeliggjøre prosessene og hva som må være på plass for sikre gode tjenester.

ISO 9000-standarden har helt siden år 2000 lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene.

Målgruppe for kurset

Kurset  egner seg for personer som er sentrale i å utvikle eget styringssystem, enten det er å ta utgangspunkt i et helt nytt system eller det er å  forbedre og effektivisere eksisterende system.

   

Formål med kurset

Du vil:

 • få forståelse for grunnleggende begreper innenfor kvalitet og kvalitetsledelse, samt noen viktige punkter knyttet til ISO 9001
 • få forståelse for hva det innebærer å planlegge, etablere, implementere og videreutvikle et kvalitetsledelsessystem
 • få grunnleggende forståelse for hvorfor prosessorientering er fordelaktig og hvordan kartlegge og dokumentere prosesser på en effektiv måte
 • få grunnleggende forståelse for hvordan identifisere kritiske elementer i en prosess og en grunnleggende innføring i risikovurdering
 • få grunnleggende forståelse for hvordan jobbe med forbedringsarbeid og revisjoner
 • få innblikk i noen utfordringer knyttet til å få til endringer i en organisasjon

NB! Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

DAG 1

Kl. 09:00-15:00

 • Åpning og presentasjon
 • Erfaringer med kvalitetsledelsessystem
 • Introduksjon: Kvalitetsledelsessystem – hva er det?
 • Gjennomgang av sentrale begreper og ISO 9001
 • Demo av et elektronisk kvalitetsledelsessystem
 • Tre faser
 • Planlegging
 • Utvikling og iverksetting
 • Vedlikehold og forbedring
 • Hva bør planlegges
 • Identifisere hovedprosesser/verdikjede
 • Gruppeoppgave: Relasjonskart og interessentanalyse
 • Utvikling av prosessene
 • Kartlegge arbeidsprosessene
 • Gruppeoppgave: Kartlegging
 • Dokumentasjon, styring og risikovurderinger
 • Gruppeoppgave: Risikovurdering av prosesser
 • Hvor stor blir endringen fremover

DAG 2

Kl. 09:00-15:00

 • Intro til forbedring
 • Gruppeoppgave: Reparasjon og forbedring
 • Systematikk for reparasjon og forbedring
 • Evaluere Kvalitetssystemet
 • Kvalitetsrevisjoner
 • Ledelsens gjennomgåelse
 • Kvalitetsansvarlige sin rolle
 • Veien videre og evaluering

Ole Johan Dahl

Ole Johan Dahl

Foredragsholder
Ole Johan DahlOle Johan Dahl

Ole Johan Dahl

Foredragsholder

Ole Johan Dahl har militær utdannelse fra Krigsskolen og utenlands stabsskole. Han er utdannet sivilingeniør og har en MBA innen strategi og ledelse.
Ole Johan Dahl har mange års erfaring som leder i Forsvaret, Fylkeskommune og DNV. Han har lang fartstid som konsulent og revisor med erfaring innen forretningsutvikling, ledertrening og bistand til virksomheter med å utvikle, implementere og effektivisere ledelsessystemer både i det offentlige og privat.
Han har støttet en rekke ledergrupper og kvalitetsansvarlige med strategiutvikling, målstyring, risikostyring, prosessoptimalisering og kontinuerlig forbedring.
Han har også utviklet en metode for integrering av risikostyring i virksomhetsstyring. Ole Johan har i tillegg utviklet en rekke kurs, er sertifisert coach og revisor og er en mye brukt kursholder.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Etablering og forbedring av prosessbasert styringssystem for kvalitetsledelse

3
Oct
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
3
Oct
 - 
4
Oct
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Etablering og forbedring av prosessbasert styringssystem for kvalitetsledelse
Miljø og beredskap
7500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Etablering og forbedring av prosessbasert styringssystem for kvalitetsledelse
3
Oct
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
3
Oct
 - 
4
Oct
 
2023