DEL 3: 10-FAKTOR oppfølgingskurs: Hvordan bruke 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøy

Kurset gir innføring i hvordan 10-FAKTOR kan «oversettes» til jobbhverdagen og brukes til å videreutvikle organisasjonen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
DEL 3: 10-FAKTOR oppfølgingskurs: Hvordan bruke 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøyLogo for KS Agenda

I 10-FAKTOR står mestring sentralt. Forskning viser at for medarbeiderne er støtte fra ledere, og opplevelsen av å ha gode utviklingsmuligheter sentrale momenter for å utvikle mestringstro og bidra til et godt mestringsklima. Forskning viser at mestringsorientert ledelse er viktig for å utvikle organisasjonen. Et mestringsklima er avgjørende for at den enkelte får bruke sin kompetanse. I mestringsklima legger vi en forståelse for å utvikle en kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode.

10-FAKTOR i praksis fremmer en god læringskultur og dermed en lærende organisasjon. Kurset vil derfor vektlegge trening på prosesser og verktøy som bidrar til motivasjon, mestring og mening, dvs. mestringsorientert lederskap og aktivt medarbeiderskap. Gode, effektive, lærende møter er 10-FAKTOR i praksis!

Formål med kurset:

Dette kurset gir innsikt i hvordan 10-FAKTOR kan oversettes til praksishverdagen, med vekt på mestringsorientert lederskap og gode, effektive, lærende møter. Vi ser på hvordan sammenhengen mellom de ti faktorene kan påvirke ytelse og resultat i organisasjonen, og hvordan vi kan gjennomføre prosesser for å oppnå dette, med utgangspunkt i lærende møter. Kurset løfter frem suksessfaktorene for å lykkes med 10-FAKTOR som læring-, utviklings- og endringsverktøy.

Velkommen til et aktivt og engasjerende kurs!

Hvis du ønsker å sette seg litt inn i de 10 faktorene i forkant, kan du kikke her.

Foredragsholder, Ingelin Burkeland er fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS-Konsulent og er medforfatter av den reviderte utgave av «En håndbok i 10-FAKTOR». Denne kan bestilles HER.  

Denne boka gir deg praktisk hjelp i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen. I tillegg er det viktig å gi økt innsikt i 10-FAKTOR som organisasjonsutviklingsverktøy, og å se den enkelte faktors betydning i arbeidshverdagen. Boka gir også eksempler på hvordan du kan sette medarbeiderundersøkelsen i sammenheng med andre strategiske planer, som eksempelvis:

 • Kommuneplanens samfunnsdel med FNs bærekraftsmål
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Arbeidsgiverstrategi
 • Lederutvikling
 • Medarbeiderskap
 • Kompetanseutvikling.

Mandag 5. juni

08.45 Kaffe/te, påkobling i teams

09.00 10-FAKTOR: Motivasjon, mestring og mening og gode, effektive lærende møter

09.45 Pause

10.00 Hvordan bruke 10-FAKTOR i hverdagen?

11.00 Pause

11.15 Oversettingskompetanse, sammenhenger og neste steg

12.00 Takk for i dag og god lunsj!

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin Burkeland

Ingelin er medforfatter av den nye håndboken i 10-FAKTOR som kom ut vår 2022, og fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS Konsulent.

Hun har jobbet med 10-FAKTOR prosesser i kommuner over hele landet og hatt 10-FAKTOR-kursrekker på KS-Agenda knyttet til opplæring, analyse og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen siden 2016.

Ingelin er opptatt av å pakke ut det teoretiske rammeverket og oversette det slik at det fremmer sammenhenger, gir mening og kan brukes. Hun vektlegger medvirkende og samskapende prosesser, og modellering av metoder og verktøy, som deltakere på kurs kan ta rett ut i egen organisasjon i egen jobbhverdag.

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse. Hun har 20 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet 7 år i KS Konsulent som foredragsholder, prosessveileder og coach.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

DEL 3: 10-FAKTOR oppfølgingskurs: Hvordan bruke 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøy

5
Jun
 
2023
 
kl.
09:00
-
12:00
5
Jun
 - 
5
Jun
 
2023
 
kl.
09:00
-
12:00
Digitalt Kurs
Digitalt Kurs
Digitalt kurs
DEL 3: 10-FAKTOR oppfølgingskurs: Hvordan bruke 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøy
Arbeidsgiver
4500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
DEL 3: 10-FAKTOR oppfølgingskurs: Hvordan bruke 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøy
5
Jun
 
2023
 kl.
09:00
-
12:00
5
Jun
 - 
5
Jun
 
2023