Bærekraftig ledelse – vil du være en del av det lederskapet det bærekraftige samfunnet trenger? Del 1-2

Bærekraftig omstilling krever tydelig lederskap forankret i verdier, som bygger tillit, skaper organisasjoner som tåler endring og legger til rette for framtidsrettede løsninger. Hvordan får vi det til? Kursrekken vil gi deg svar på dette!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Bærekraftig ledelse – vil du være en del av det lederskapet det bærekraftige samfunnet trenger? Del 1-2Logo for KS Agenda

Kommunene står foran omfattende utfordringer der bærekraftig ledelse og omstilling, kombinert med endringskapasitet er avgjørende faktorer for å lykkes. Men hva vil bærekraftig ledelse egentlig si? Og hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan gå fra enkeltstående tiltak i organisasjonene til helhetlig transformasjon for bærekraftig endring? Dette krever et lederskap som tåler det komplekse, ser sammenhenger og bygger kapasitet i organisasjonen.

All endring handler om mennesker og hvordan vi samhandler. SDG 17 blir ofte løftet frem som det viktigste - og vanskeligste. Hvordan kan vi legge til rette for et samspill mellom tjenestene i egen organisasjon, politisk ledelse og innbyggerne som hjelper oss framover?

KS Agenda tilbyr nå en helt ny kursrekke som gir lederkompetanse og verktøy til bruk i omskiftelige tider. Vi tar utgangspunkt i teori for kompleks samfunnsendring, anerkjent ledelsesteori og verktøy for mobilisering og endring. Kurset veksler mellom kompetansebolker og refleksjon i grupper og plenum. Vi jobber praksisnært. Du kan ta med deg et prosjekt du jobber med som utgangspunkt for refleksjon og trening i verktøy.  

Målgruppe

Ledere for samfunnsutvikling, HR og andre ledere i offentlig sektor med ansvar for bærekraftig utvikling og med engasjement for å oppnå endring med effekt.

Formål

 • Økt kompetanse i bærekraftig ledelse for effekt. Utvikling av eget lederskap.
 • Kunnskap om strategiske verktøy koblet til bærekraftig ledelse
 • Innsikt og praktiske øvelser i hvordan vi bygger endringsdyktige fellesskap og organisasjoner
 • Verktøy for samspill politikk, innbyggere og næringsliv for felles bærekraftige løsninger
 • Refleksjon med utgangspunkt i eget prosjekt (frivillig)

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 25.-26.april (Nationaltheatret konferansesenter, Oslo)
 • Del 2: 3.-4.juni (Nationaltheatret konferansesenter, Oslo)

Klokkeslett:

 • Dag 1: kl. 10:00 – 16:00
 • Dag 2: kl. 09:00 – 15:00

Samlingene er fysiske. Det vil bli lagt til rette for ett digitalt treffpunkt mellom de to samlingene, for å øke læringsutbyttet og effekt i den daglige lederjobben. Dette vil vare en time, og i mindre gruppe med veiledning.

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 8 500,- per samling (eks mva).

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Tema

 • Teoretisk rammeverk for bærekraftig ledelse
 • Hvordan utøve lederskap, når samfunnsmessig effekt er målet?
 • Kort- og langsiktige strategier for endring. Vi jobber metodisk etter teoretisk rammeverk
 • Verktøy for å gjenkjenne mønstre, lytte og inspirere til felles handling
 • Motstand og vanskelige samtaler – hvordan møte det på måter som tar oss fremover

Metodikk

Kursdagene blir en veksling mellom teoretiske faglige blokker, individuell refleksjon, drøfting i grupper og plenum og læring fra deltagernes innsikt. Vi vil trene på verktøyene, for å sikre relevans og overførbarhet til egen hverdag.

Samling 1 og 2

Dag 1: kl. 10:00 – 16:00

Dag 2: kl. 09:00 – 15:00

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Agnes Vevle Tvinnereim

Agnes Vevle Tvinnereim

Foredragsholder
Agnes Vevle TvinnereimAgnes Vevle Tvinnereim

Agnes Vevle Tvinnereim

Foredragsholder

Agnes Tvinnereim jobber med transformasjon og endringsledelse. Hun er prosjektdriver og fagansvarlig for sosial bærekraft i fellesskapet VILL. I flere tiår har hun jobbet med gruppeledelse og den iboende kapasiteten til endring som finnes i enkeltmennesker og fellesskap. Agnes har utviklet nettverket Bærekraftige liv, som brukes i lokalsamfunn for å forløse en mer bærekraftig samfunnsendring. Hun leder egne prosjekter for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor, i tillegg til å være kursholder og mentor.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Betalt faktura for kurset skal følge som vedlegg i refusjonskravet. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Bærekraftig ledelse – vil du være en del av det lederskapet det bærekraftige samfunnet trenger? Del 1-2

25
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00
25
Apr
 - 
26
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Digitalt kurs
Bærekraftig ledelse – vil du være en del av det lederskapet det bærekraftige samfunnet trenger? Del 1-2
Strategi og ledelse
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Bærekraftig ledelse – vil du være en del av det lederskapet det bærekraftige samfunnet trenger? Del 1-2
25
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00
25
Apr
 - 
26
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00