ksagenda.no benytter cookies. Ved å bruke denne nettsiden godtar du dette. OK
true

Oversikt tjenester

Trenger du bistand til å arrangere en konferanse?

KS-Agenda Kurs og kompetanseutvikling bistår våre kunder med prosjektkompetanse i forbindelse med konferanser. Vår jobb er å sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor de avtalte tids- og kostnadsrammer. Kundens primære fokus kan dermed være faglig innhold og ønsket måloppnåelse for deltakerne.

Alle våre kunder har ulike behov og KS Agenda Kurs og kompetanseutvikling kan tilby følgende prosjektkompetanse:

  • Prosjektformidler:
    KS Agenda forhandler priser og vilkår med egnet konferansestedet, samt avtaleinngåelse.

  • Prosjektstøtte:
    KS Agenda forhandler priser og vilkår med konferansestedet, samt avtaleinngåelse. Design av nettside, påmeldingsmodul, deltakeradministrasjon, registering av deltakere ved oppstart og sekretariat.

  • Prosjektledelse:
    KS-Agenda tilbyr ansvar for fullstendig prosjektstyring og bistår i alle fasene av planlegging og gjennomføring av konferansen. Forhandling av priser og vilkår med konferansestedet, avtaleinngåelse, budsjett, framdriftsplan, design av nettside, påmeldingsmodul, deltakeradministrasjon, markedsføring, teknisk gjennomføring, evaluering, fakturering og betalingsoppfølging av hver enkelt deltaker.

Vi har god kjennskap til kommunal sektor. Jevnlig evaluering av prosjekter og pågående samarbeid gir oss kunnskap om hva som rører seg i de ulike sektorene og tjenesteområdene. Vi arbeider alltid i tett og god dialog med deg som oppdragsgiver.

Vi har elektronisk registrering

 

Send oss en henvendelse så tar vi kontakt: info@ksagenda.no