ksagenda.no benytter cookies. Ved å bruke denne nettsiden godtar du dette. OK
true

OU-midler

orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Det kan søkes om midler til deltakeravgift på kurs som oppfyller kriteriet om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», og hvor målgruppen er ledere. Dersom det står oppgitt at kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift, har vi allerede sjekket og fått godkjent at innholdet i kurset faller inn under «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling» og dermed tilfredsstiller kravet om refusjon.

Du kan lese mer om dette på KS sine egne sider. 

Søknader fremmes på eget skjema. 

Ved søknad om OU-midler skal en bruke dette skjemaet.

Ved refusjon av OU-midler skal en bruke dette skjemaet.

Søknadene kan sendes pr. post til KS sin vanlige adresse eller pr. e-post til ou-midler@ks.no. Kontaktperson for søknader vedr. OU-midlene er rådgiver Sissel Haugen Daldosso.

Søknads/tilskuddsprosedyre: 

1) Den ansvarlige for lederopplæringen (kommunen, fylkeskommunen, virksomheten, KS i fylkene eller KS sentralt) søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud/kostnadsoverslag.

2) Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.

3) Etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og

4) sender inn refusjonskrav til KS sammen med kopi av tilsagnsbrev og kopi av fakturaer som skal refunderes.

GENERELLE RETNINGSLINJER
Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor det på forhånd er søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.

Refusjon skjer ved innsending av kopi av fakturaer som viser utgifter forbundet med opplæringen.

OBS! Refusjonskrav må være oss i hende senest 30. desember for å være garantert at det kommer med på inneværende regnskapsår. 

NB! I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene mva. (MOMS).